ΕΛΛΑΣ


Shot w/Nikon D70, merci Akis
Athens 08-2007

2 comentários:

Ozz 2:13 PM  

Trop Cool! On shoote avec le même engin (même si c'est qu'un prêt ^^)!

beatnik_queen 2:13 PM  

Il est super c't'appareil, si j'en trouve un d'occaz', j'me rue dessus

I'm a Cheshire cat.